anes 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P_20170324_093357.jpg

anes 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P_20170414_091422.jpg

anes 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Jason老師為大家錄製英語教材

anes 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2016的11月中,Amy 老師帶著我們,寫下自己的夢想,這一次我們寄信給加拿大與奧地利的耶誕老公公!

anes 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()